НПАОП 0.00-2.01-99Перелік платних послуг, які можуть надаватися Комітетом по нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від  1 квітня  1999 р . № 524

Київ

ПРО НАДАННЯ ДЕЯКИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ КОМІТЕТОМ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Відповідно до підпункту 7.11.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися Комітетом по нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями, що додається.

Установити, що кошти, які надходять до Комітету по нагляду за охороною праці та його територіальних управлінь, використовуються в установленому порядку згідно з кошторисом доходів і видатків.

2. Міністерству праці та соціальної політики у двомісячний термін разом з Міністерством фінансів та Міністерством економіки розробити і затвердити Положення про порядок надання платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями, за погодженням з Міністерством економіки затвердити тарифи на зазначені платні послуги.

Міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО

постановою

Кабінету Міністрів України

від  1 квітня  1999 р 

№ 524ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ КОМІТЕТОМ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ УПРАВЛІННЯМИ

1. Експертиза документації, надання консультацій, пов'язаних з видачею дозволів на:

початок роботи підприємств, установ і організацій усіх форм власності та видів діяльності;

введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення;

розроблення нових технологій, виготовлення і використання нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, в тому числі придбаних за кордоном, відповідно до вимог нормативних актів;

виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, підйомних споруд, устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу;

гірничі відводи на всі види користування надрами (крім видобування корисних копалин місцевого значення);

придбання вибухових матеріалів підприємствами і організаціями, проведення підривних робіт і виготовлення непромислових вибухових речовин на місці роботи.

2. Надання підприємствам, установам і організаціям (на їх запит) консультаційної допомоги щодо застосування законодавства з охорони праці. Проведення навчання з питань охорони праці.

3. Розгляд, аналіз, консультаційна допомога з доопрацювання матеріалів, що стосуються приведення умов та безпеки праці на робочих місцях у відповідність з чинними нормативно-правовими актами про охорону праці.

4. Тиражування в установленому порядку записів на магнітних носіях інформаційного забезпечення з питань охорони праці.

2


Завантажити