НПАОП 0.00-6.18-04Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про це не пізніше ніж протягом 10 днів після закінчення експертного обстеження надсилається експертною організацією до територіального органу Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням устатковання.

38. За висновком експертизи роботодавець приймає рішення про експлуатацію устатковання в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

39. Введення устатковання в експлуатацію після експертного обстеження здійснюється відповідно до порядку, встановленого нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

40. У разі відсутності порушення встановленого технологічного режиму експлуатації устатковання допускається в межах 6 місяців одночасне проведення експертного обстеження і технічного огляду за погодженням з Держнаглядохоронпраці в установленому ним порядку.

Облік даних про технічний стан устатковання

41. Спеціалізовані та експертні організації до 5 числа місяця, що настає за звітним, надсилають до уповноваженої організації за своїм місцезнаходженням повідомлення про результати технічного огляду та експертного обстеження устатковання за формою, встановленою Держнаглядохоронпраці.

42. Уповноважена організація на підставі повідомлень про результати технічного огляду та експертного обстеження веде облік даних про технічний стан устатковання в установленому Держнаглядохоронпраці порядку.

43. Держнаглядохоронпраці узагальнює інформацію щодо технічного стану устатковання, виявлення устатковання з типовими пошкодженнями, дефектами і несправностями, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устатковання цієї конструкції, а також щодо впливу технічного стану устатковання на рівень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві чи аварій на об'єктах підвищеної небезпеки і оприлюднює її разом з відомостями про уповноважені організації на власному веб-сайті та в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації відповідно до законодавства.

11


Завантажити