НПАОП 0.00-5.36-92Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах

Комиссия предлагает следующие мероприятия:___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Составлен в _____ экземплярах, рассылается ____________

Комиссия

Подписи:

 

21


Завантажити