НПАОП 0.00-6.04-06Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

Керівник дільниці _______________________________________________________

Керівник вентиляційної служби (*) _________________________________________

Вибухові матеріали видав _________________________________________________

(завідувач складу або роздавальник)

Дата видачі _____________________________________________________________

Вибухові матеріали отримав _______________________________________________

Керівник служби вибухових робіт (*) _______________________________________

Затверджую (*) __________________________________________________________

(керівник суб'єкта господарювання)

Вибухові роботи дозволяю ________________________________________________

(особа технічного нагляду,

керівник вибухових робіт у даній зміні)

_______________

(*) тільки для шахт і рудників, небезпечних через газ чи пил

Зворотний бік

Місце роботи

(найменуван-

ня блоку,

горизонту,

виробок,

об'єктів)

Підірвано

Виписано

Підпис

особи

технічного

нагляду, яка під тверджує

витрати

вибухових

матеріалів

Заряди

в шпурах

(сверд-

ловинах

тощо), шт.

Маса

заряду

в шпурі

(свердловині

тощо), кг

Вибухових

речовин

за найме-

нуванням, кг

Електро-

детонаторів за

ступенями

уповіль-

нення, шт.

капсулів-

детонаторів,

шт.

вогне-

провідного

шнура,

м

електро-

запальних

патронів,

трубок,

шт.

дето-

нувального

шнура,

м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

131

14

Усього

підірвано

Усього

витрачено

Залишок

вибухових

матеріалів

Усього витрачено

вибухових матеріалів _____________________________________________

(підпис підривника)

Залишок вибухових матеріалів

повернув ________________________________________________________

(підпис та прізвище підривника)

Залишок вибухових матеріалів

прийняв _________________________________________________________

(підпис та прізвище завідувача складу або роздавальника)

Прізвище особи технічного нагляду -

керівника вибухових робіт у даній зміні _____________________________

Прізвища працівників, залучених

до доставки вибухових матеріалів __________________________________

________________________________________________________________

Дата ___________________________________________________________

Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України М.В.Саварин

8


Завантажити