НПАОП 0.00-5.18-96(Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

3.28.8. Підтягувати вантаж по землі, підлозі або по рейках гаком крана при скісному натязі каната, а також підтягувати гаком залізничні вагони, платформи, вагонетки тощо без застосування спеціальних напрямних блоків, які забезпечують вертикальне положення вантажного канату.

3.28.9. Допускати до стропування й зачіплювання осіб, які не мають посвідчення стропальника або зачіплювача, а також застосовувати вантажозахоплювальні пристрої без клейма або бірки.

3.28.10. Укладати вантаж на електричні кабелі та трубопроводи, а також на краю укосу чи канави, якщо при цьому він може сповзти або перевернутися.

3.28.11. Підіймати вантаж з людьми, які перебувають на ньому, а також вантаж, що підтримується руками.

3.28.12. Допускати на кран і передавати керування краном стороннім особам, допускати до самостійного керування краном учнів та стажистів без нагляду за ними.

3.28.13. Виконувати навантаження й розвантаження автомашин, якщо шофер перебуває в кабіні.

3.28.14. Переміщувати вантаж над людьми.

3.28.15. Залишати вантаж у підвішеному стані.

3.28.16. Виконувати роботу краном, якщо скінчився строк його чергового технічного огляду.

3.28.17. Підіймати залізобетонні вироби з пошкодженими петлями, неправильно обв’язані вантажі, а також вантажі, що перебувають в нестійкому положенні.

3.28.18. Підіймати цеглу, плитку та інші матеріали, укладені на піддонах без огорож; це дозволяється лише при навантаженні та розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, залізничних напіввагонів і платформ.

3.28.19. Підіймати вантажі, на які не розроблені графічні зображення (схеми) правильного стропування й зачіплювання.

3.28.20. Здійснювати регулювання гальм механізму підіймання при піднятому вантажі.

3.28.21. Підіймати балони із стиснутим або скрапленим газом, що не вкладені в спеціальні контейнери.

3.28.22. Працювати при температурі повітря нижче допустимої мінусової, вказаної у паспорті крана.

3.28.23. Здійснювати підіймання, переміщення й опускання вантажів при наближенні грози, сильного вітру, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крана, вказану в його паспорті; при цьому кранівник повинен виконати вказівку інструкції заводу-виготівника проти угону крана вітром.

3.29. Кранівник повинен опустити вантаж і припинити роботу краном:

3.29.1. У випадку поломки або зіпсування крана.

3.29.2. У випадку спадання канатів з барабана або блоків, утворення на канатах петель або виявлення пошкоджень канатів.

3.29.3. При несправності приладів та пристроїв безпеки.

3.29.4. Якщо корпуси електроустаткування або металеві конструкції крана знаходяться під напругою.

3.29.5. Якщо часто спрацьовує струмовий або тепловий захист електродвигунів.

3.30. При силі вітру, більшій за 6 балів, кранівник крана, який працює на відкритому повітрі, повинен припинити роботу краном й вжити заходів щодо запобігання угону крана вітром у відповідності з інструкцією заводу-виготівника або інструкцією, розробленою адміністрацією підприємства.

3.31. При виникненні пожежі на крані кранівник повинен негайно вимкнути струм на крані й почати гасити пожежу, одночасно викликавши за допомогою одного із членів бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.

3.32. При раптовому припиненні живлення або зупинці крана з інших причин кранівник повинен поставити штурвал або рукоятки контролерів у нульове положення й вимкнути рубильник у кабіні.

Якщо в цьому випадку вантаж залишився у піднятому положенні, кранівник зобов’язаний за допомогою стропальника або іншого робітника викликати особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, і в його присутності опустити вантаж шляхом ручного розгальмовування. При цьому до прибуття вказаної особи кранівник повинен вжити заходів до недопущення проходу людей під піднятим вантажем.

3.33. Підхід крана до лінійок кінцевих вимикачів повинен здійснюватися лише на уповільненій швидкості. Використання кінцевих вимикачів як робочих органів відключення електродвигунів не дозволяється.

3.34. При необхідності переміщення вантажів над перекриттям, під яким розміщені виробничі, жилі або службові приміщення, де перебувають люди, кранівник може стати до роботи лише після одержання письмового розпорядження керівництва підприємства, ознайомлення з заходами з безпечного транспортування вантажів і під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.35. При завантаженні і розвантаженні автомашин і причепів до них, залізничних платформ і напіввагонів робота крана дозволяється лише за відсутності людей на транспортних засобах, в чому кранівник повинен попередньо впевнитись.

3.36. Якщо під час роботи крана виникне аварія або нещасний випадок, кранівник зобов’язаний негайно зупинити кран і довести до відома особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, а також сповістити особу, відповідальну за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

3.37. Мастильні і обтиральні матеріали повинні зберігатися в металевому посуді, закріпленому у зручних місцях крана, у кількості, що не перевищує добової потреби.

4.1.1. Кранівник крана, що транспортує розплавлений метал або рідкий шлак, повинен керуватися такими вказівками:

а) перед підійманням ковша стежити за надійністю обхвату гаками шийки цапф, та перевіряти дії гальм механізму шляхом підіймання ковша на висоту, не більшу за 100 мм;

б) не виконувати одночасно переміщення ковша з металом або рідким шлаком у двох напрямках, наприклад, підіймання і пересування; одночасна робота двома механізмами дозволяється лише при використанні механізмів підіймання при кантуванні ковша;

в) наповнений ківш перевозити на малій швидкості, не допускаючи його розгойдування;

г) не ставити кран у місцях заливання шлаку;

д) не відривати за допомогою крана “козли” (метал, що захолонув у печі, приварився після зливання тощо);

е) підіймання “козла” виконувати тільки за вказівкою особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, яка пересвідчилася в тому, що вага “козла” не перевищує вантажопідіймальність крана.

4.1.2. Кранівник заливочного крана повинен керуватися такими вимогами:

а) при підійманні ковша з рідким металом стежити за підійманням допоміжного гака і не допускати як передчасне кантування ковша, так і торкання канатів механізму допоміжного підіймання з кожухом ковша;

б) коли кран рухається вздовж прольоту, стежити, щоб гаки крана або ківш не зачіплювалися за щоглу напольної завалочної машини;

в) під час виливання металу стежити, щоб носок ковша розміщувався по осі жолоба;

г) виливання здійснювати рівномірно, не допускаючи виплескування металу на робочі майданчики;

д) припинити кантувати ковша, якщо метал не виливається через те, що сталося затвердіння.

4.1.3. Кранівник розливочного крана повинен керуватися такими вимогами:

а) при зачіплюванні ковша гаками стежити, щоб траверсою не був пошкоджений стопорний механізм;

б) розливання металу виконувати тільки за командою розливника;

в) не виконувати підіймання ковша за скобу для кантування.

4.2.1. Кранівник магнітного, грейферного, магнітно-грейферного, мульдо-магнітного кранів повинен керуватися такими вказівками:

а) при роботі підіймальним електромагнітом переміщувати вантаж тільки над спеціально виділеною для цього зоною;

б) при розвантаженні автомашин не переміщувати підіймальний електромагніт з вантажем над кабіною водія, а при розвантаженні залізничних вагонів — над поїздом;

в) стежити за правильністю намотування кабеля підіймального електромагніта;

г) не виходити на настил галереї при наявності вантажа на підіймальному магніті;

д) при роботі грейфером щільно закрити його щелепи, щоб уникнути висипання вантажу;

е) перед остаточним зближенням щелеп грейфера з метою уникнення перевантаження механізму та електродвигуна грейфер трохи підняти;

є) не завантажувати мульди негабаритним брухтом;

ж) установлювати мульди на візок так, щоб вони не виступали за його габарити;

з) при роботі з копровою кулею не висовуватися з кабіни під час скидання кулі;

и) не ставити кран над місцем кантування ковшів з рідким металом;

і) при роботі крана з грейфером, призначеним для кускових і сипких матеріалів, забороняється здійснювати перевалювання кускового матеріалу, найбільший розмір кусків якого перевищує 300 мм або насипана маса перевищує величину ваги, встановленої для даного грейфера.

Перевалювання штучних і великих за габаритами вантажів дозволяється виконувати тільки спеціальним грейфером.

4.3.1. Кранівник завалювального крана повинен керуватися такими вимогами:

а) стежити, щоб під час роботи крана біля мульдових стелажів не знаходились люди;

б) при підійманні мульди переконатися у надійності її охоплення хоботом;

в) при завалюванні не затримувати хобот з мульдою в печі;

г) установити мульди на візок так, щоб вони не виступали за його габарити.

4.4.1. Кранівник крана для роздягання злитків повинен керуватися такими вимогами:

а) при наближенні до виливниці опускати кліщі повільно, не вдаряючи ними об виливниці або злитки;

б) при вимушеному відокремленні злитка за допомогою виштовхуючих пристроїв стежити по покажчиках індикатора за рухом штока й не доводити його до положення, при якому починають діяти кінцеві вимикачі;

в) при вільному знятті виливниці не здійснювати їх підіймання за одне вухо;

г) не роздягати злитки у висячому стані;

д) не працювати з притупленими кернами кліщів.

4.5.1. Кранівник посадочного крана повинен керуватися такими вимогами:

а) при підійманні заготовки переконатися в надійності її охоплення кліщами;

б) при подаванні заготовки до печі й вийманні її з печі не зачепити заготовкою або кліщами за раму вікна або цегляну кладку;

в) не затримувати кліщі з заготовкою у печі.

4.6.1. Кранівник крана з лапами повинен керуватися такими вимогами:

а) для схоплення металу траверсу з лапами опускати так, щоб останні вільно заходили під метал і не зачіплювались за нього;

б) при укладенні металу траверсу опускати до остаточного укладення його на місце і тільки після цього відкидати лапи; якщо метал перебуває у висячому положенні, то лапи відкидати забороняється.

4.7.1. Кранівник козлового крана повинен при його переміщенні стежити за тим щоб на кранових коліях не було людей або яких-небудь предметів.

4.7.2. Виходячи із кабіни крана, що переміщується разом зі змінним вантажозахоплювальним органом, попередньо переконатися в тому, що остання перебуває біля посадочного майданчика.

4.8.1. Кранівник перенавантажувального моста повинен керуватися такими вимогами:

а) при підійманні і транспортуванні вантажу переміщувати перенавантажувальний міст не дозволяється;

б) рубильник електродвигунів механізму пересування моста повинен бути завжди вимкнений і його увімкнення дозволяється лише за необхідності пересування перенавантажувального моста.

в) на перенавантажувальних мостах з двома візками під час роботи слід дотримувати встановлене інструкцією заводу-виготівника взаємне розміщення візків;

г) пересувати перенавантажувальний міст з одного місця роботи на інше кранівник повинен за графіком, затвердженим начальником цеху; відхилення від графіка допустиме лише з дозволу начальника цеху;

д) пересування перенавантажувального моста можна здійснювати лише під керівництвом особи, спеціально призначеної начальником цеха; ця особа перед пересуванням моста зобов’язана переконатися в тому, що кранові колії очищені від руди, вугілля, снігу та іншого, а також, що на коліях немає людей, що візки перенавантажувального моста установлені у відповідності з вказівками інструкції заводу-виготівника і що перенавантажувальний міст не утримується протиугонним пристроєм.

4.8.2. Кранівник перед рухом моста повинен:

а) візок (візки) установити у відповідності з вказівками інструкції завода-виготівника; пересувати візок і працювати механізмом підіймання під час руху моста забороняється;

б) переконатися через показання індикатора, що міст не утримується протиугонними пристроями;

в) одержати дозвіл на рух моста в працівника, який керує рухом, і лише після цього, подавши звуковий сигнал, виконувати рух.

4.8.3. При пересуванні моста кранівник зобов’язаний стежити за показаннями обмежувача перекосу; при виникненні недопустимого перекосу негайно припинити рух і повідомити про це працівникові, який керує рухом моста, і який, в свою чергу, зобов’язаний забезпечити безпосереднє спостереження за рухом опор.

4.8.4. При роботі двох або більше перенавантажувальних мостів на одній крановій колії не можна допустити, щоб відстань між ними була меншою за 20 м.

4.8.5. Забороняється виконувати рух моста, коли сила вітру перевищує 6 балів.

4.8.6. Розпорядження начальника цеху на рух моста з двома візками дається кранівнику одного з візків. Обов’язки, покладені на кранівника другого візка при русі моста, повинні бути передбачені інструкцією завода-виготівника.

5.1. По закінченні зміни або роботи крана кранівник повинен:

5.1.1. Звільнити від вантажу гак або інший вантажозахоплювальний орган; залишати вантаж у висячому положенні не дозволяється.

5.1.2. Поставити кран біля посадочного майданчика або на місце, призначене для його стоянки.

5.1.3. Підняти гак у верхнє положення, а підіймальний електромагніт, грейфер або інший вантажозахоплювальний орган опустити на землю на відведеній для цього ділянці.

5.1.4. Штурвали та рукоятки всіх контролерів і командоконтролерів перевести в нульове положення й вимкнути рубильник у кабіні крана.

5.1.5. Оглянути кран, очистити все його устаткування й зробити запис про стан крана у вахтовому журналі.

5.1.6. Кран, що працює на відкритому повітрі, надійно закріпити за допомогою протиугонних захватів.

5.2. При роботі крана в декілька змін кранівник має право залишати кран після закінчення свого робочого часу лише після передачі крана зміннику. Якщо змінник не прийшов на роботу, кранівник, який закінчив зміну, може піти з крана тільки з дозволу особи, якій він підпорядкований.

Кранівник, який здав зміну, повинен повідомити своєму зміннику про всі несправності в роботі крана, що спостерігалися в минулу зміну.

5.3. Коли в прольоті встановлений лише один кран, то при роботі крана в одну або дві зміни кранівник після завершення роботи крана зобов’язаний вимкнути головні тролеї й зачинити на замок шафу з рубильником.

6.1. Кранівник відповідає за правильне обслуговування крана, при цьому він повинен:

6.1.1. Утримувати механізми й устаткування крана у чистоті та справності.

6.1.2. Своєчасно виконувати змащування всіх механізмів крана, які труться, і канатів згідно з вказівками інструкції заводу-виготівника.

6.1.3. Мастильні та обтиральні матеріали зберігати в закритій металевій посуді. Використаний обтиральний матеріал необхідно прийняти з крана.

6.1.4. Стежити за тим, щоб на крані не було будь-яких незакріплених предметів, а також інструменту в місцях, не призначених для його зберігання.

6.1.5. Знати строки і результати проведення слюсарями та електромонтерами профілактичних оглядів крана та його окремих механізмів і вузлів за записами в журналі періодичних оглядів.

6.2. Усунення несправності, що виникла під час роботи крана, здійснюється за заявкою кранівника. Інші види ремонту крана здійснюються в установлені адміністрацією строки.

6.3. Під час оглядів електроустаткування крана необхідно вимкнути джерело його живлення, а рубильник у місці підключення крана у вимкнутому положенні має бути замкненим протягом всього часу огляду.

6.4. Пробний пуск крана після ремонту (планового, аварійного) кранівник зобов’язаний здійснювати лише в присутності слюсаря або електромонтера, які ремонтували кран, і ставати до роботи лише згідно з письмовим розпорядженням особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

7.1. Кранівник крана мостового типу, навчений та атестований згідно з Правилами, несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених у даній Типовій інструкції, у відповідності з чинним законодавством України.

ЗМІСТ

1. Загальні положення 2

2. Обов’язки кранівника перед пуском крана в роботу 5

3. Обов’язки кранівника під час роботи крана 7

4. Додаткові вимоги під час роботи спеціальними кранами 14

4.1. Додаткові вимоги при роботі кранів, що транспортують розплавлений метал. 14

4.2. Додаткові вимоги при роботі магнітних та грейферних кранів. 15

4.3. Додаткові вимоги при роботі завалювальних кранів. 16

4.4. Додаткові вимоги при роботі кранів для роздягання злитків. 16

4.5. Додаткові вимоги при роботі посадочних кранів. 16

4.6. Додаткові вимоги при роботі кранів з лапами. 16

4.7. Додаткові вимоги при роботі козлових кранів. 17

4.8. Додаткові вимоги при роботі перенавантажувальних мостів. 17

5. Обов’язки кранівника після завершення роботи крана 18

6. Обслуговування крана 19

7. Відповідальність кранівника 20

2


Завантажити