Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

Переваги використання GPS-годинників Garmin для різних видів спорту.
Пт, 10 мая, 18:04
Garmin пропонує широкий асортимент GPS-годинників, які ідеально підходять для бігунів і ходаків. Ці пристрої відстежують вашу швидкість, дистанцію та калорії, забезпечуючи точність і мотивацію на кожному кроці.

Юридична підтримка в надзвичайних ситуаціях: як отримати фінансову допомогу в разі надзвичайних обставин
Чт, 9 мая, 14:49
В часи, коли ви стикаєтесь з непередбачуваними життєвими обставинами, отримання фінансової допомоги може виявитися складним без професійної юридичної підтримки.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв
НПАОП 63.22-1.12-91Правила безопасности труда на перегрузочных работах в речных портах
НПАОП 0.00-1.71-13Правила охраны труда во время работы с инструментом и приспособлениями
НПАОП 63.21-1.08-79Правила техники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту
НПАОП 28.4-1.39-91 Правила по безопасности труда при заготовительно-штамповочных работах
НПАОП 10.0-7.10-80Временные требования безопасности к технологии и средствам для спуска негабаритныхгрузов под подъемными сосудами
НПАОП 02.1-7.02-82 ССБП. Роботи осмолозаготівельні. Вимоги безпеки
НПАОП 25.0-1.05-13Правила охорони праці на об’єктах при ротаційному формуванні пластмас
НПАОП 25.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
НПАОП 1.8.10-3.05-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників парфумерно-косметичної промисловості
НПАОП 5.1.21-6.04-82 (РД 31.83.01-80) Вимоги безпеки праці, якіповинні враховуватись при проектуванні судноремонтних заводів мінморфлоту
НПАОП 01.2-1.01-67 Техніка безпеки для робітників, якізайняті монтажем технологічного устаткування тваринницьких і птахівничих ферм
НПАОП 28.4-7.15-89 ССБТ. Штамповка листовая горячая с электроконтактным нагревом заготовки. Специальные требования безопасности.
НПАОП 10.0-5.17-04Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов
НПАОП 63.23-7.11-83Работы погрузочно-разгрузочные с авиационными контейнерамии поддонами. Требования безопасности
НПАОП 0.00-3.20-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу
НПАОП 28.4-7.12-86Штамповка листовая горячая. Общие требования безопасности.
НПАОП 9.2.30-1.03-98ДНАОП 9.2.30-1.03-98 (НПАОП 80.21-1.03-98) Правила безопасности при трудовом обучении и летних практических работах учащихся Х-ХI классов общеобразовательных учебных заведений. учебных заведен в сельскохозяйственном производстве
НПАОП 10.0-7.06-86Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах
НПАОП 9.1.50-5.08-85Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных
НПАОП 0.00-2.02-93Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 28.0-1.35-14Равила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
НПАОП 92.51-1.01-75 Правила техники безопасности в библиотеках
НПАОП 10.0-1.01-05Додаток
НПАОП 15.9-1.27-12Про затвердження правил охорони праці для виноробного виробництва
НПАОП 05.1-1.03-07Правила охорони праці для працівників морських рибних портів
НПАОП 25.2-1.01-84Правила техники безопасности и производственной санитарии в кровельной и гидроизоляционной промышленности
НПАОП 5.1.30-4.08-87 Типове положення про оцінку стану охорони праці на підприємствах цивільної авіації
НПАОП 1.1.10-1.04-01ПРАВИЛА безопасной работы с инструментом и приспособлениями
НПАОП 15.1-1.04-86 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження туберкульозом
НПАОП 0.00-4.36-05Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 63.22-1.04-88Правила безопасности труда в морских портах
НПАОП 26-11-11Система стандартов безопасности труда электрошлаковая сварка неятехимической аппаратуры требования безопасности
НПАОП 24.4-7.01-82Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности труда в производстве синтетических лекарственных средств.
НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті
НПАОП 63.21-1.09-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті та утриманні залізничної колії та споруд ЦП-4621
НПАОП 9.0.00-1.08-00Охраны труда на предприятиях ритуального обслуживания населения
НПАОП 0.00-4.12-05(Попередня редакція) Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 24.4-3.39-80Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
НПАОП 28.62-7.10-81ОСТ2 КП96 - 7 - 81 Машины гибочные и правильные. Требования безопасности
НПАОП 0.00-4.13-94 Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці
НПАОП 0.00-1.47-68Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ
НПАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України
НПАОП 35.3-1.48-75 Временные правила по технике безопасности и производственной санитарии в цеxax окончательной сборки летательных аппаратов
НПАОП 0. 00-1.16-96Правила атестації зварників
НПАОП 16.0-1.16-97Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва
НПАОП 28.5-7.18-82Обработка металлов резанием. Требования безопасности
НПАОП 5.1.30-6.08-86 Керівництво з оганізації руху повітряних суден, спецтранспорту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації
НПАОП 5.1.30-2.07-87 (ОСТ 54 30053-88) Ремонт літаків та вертольотів цивільної авіації. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности
НПАОП 17.2-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва
НПАОП 0.00-6.03-93Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
НПАОП 27.5-7.25-83Ливарное производство. Подготовка шихтовых материалов. Требования безопасности
НПАОП 10.0-5.09-04Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 10.0-5.42-13Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 5.1.11-5.06-75 Інструкція для персоналу котелень з водогрійними котлами з температурою води не більше 115°С та паровими котлами з тиском не більше 0,7 кгс/см2 ЦТ-3290
НПАОП 27.4-7.09-83ОСТ 48-232-83 Продукция цветной металлургии методы анализа. Общие требования безопасности
НПАОП 15.4-1.07-78Правила безопасности и производственной санитарии в производстве дистиллированных натуральных жирных кислот
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР
НПАОП 0.00-6.11-97(Попередня редакція) Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу
НПАОП 0.03-4.02-94Положення про медичний огляд працівників певних категорій
НПАОП 0.00-8.15-97 Порядок проведения экспертизы газотранспортного оборудования
НПАОП 60.1-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України
НПАОП 40.1-1.01-97Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 28.3-7.34-85ОСТ 21.112.3.029 - 85 Изготовление котлов теплопроизводительностью до 3,15 МВт Требования безопасности
НПАОП 6.1.00-1.09-97Правила безопасности при прокладке подземных коммуникацийметодом "продавливания"
НПАОП 0.05-3.22-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
НПАОП 0.00-1.16-96Правила атестації зварників
НПАОП 5.1.21-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці для робітників бригад при перевантаженні небезпечних вантажів
НПАОП 24.1-1.32-13Правила охорони праці на об’єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів
НПАОП 36-100.3.06-85Система стандартов безопасности труда специальные работы по возведению железобетонных сооружений требования безопасности
НПАОП 0.00-7.07-87Вимоги безпеки при роботі на висоті
НПАОП 0.00-6.04-06Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-1.45-69Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 74.2-1.02-90Правила безопасности при геологоразведочных работах
НПАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі
НПАОП 40.3-1.28-74 Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187
НПАОП 0.00-3.07-09Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 0.00-7.12-13Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
НПАОП 5.1.11-1.48-00П р а в и л а безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях
НПАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів
НПАОП 19.3-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам взуттєвої
НПАОП 5.1.30-4.07-87 Типове положення про контроль за станом охорони праці та функціонуванням системи управління охороною праці у цивільній авіації
НПАОП 0.00-1.24-10Про затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
НПАОП 5.2.00-6.04-77 Рекомендації щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці в деревообробних цехах і дільницях підприємств та організацій міністерства зв'язку СРСР
НПАОП 37.0-1.01-09Про затвердження правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
НПАОП 63.21-1.25-07Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
НПАОП 28.5-7.16-80Контактная сварка. Требования безопасности.
НПАОП 10.0-7.11-80Единые требования к сигналам и знакам в подземных выработках и нашахтном транспорте угольных и сланцевых шахт
НПАОП 0.00-1.42-83Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів
НПАОП 0.00-7.11-12Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
НПАОП 0.00-4.01-08Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індівідуального захисту
НПАОП 9.1.50-5.10-73Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства здравоохранения
НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безопасности при работе в литейных цехах стального, чугунного и бронзового литья
НПАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации
НПАОП 5.1.11-1.17-96Правилабезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу
НПАОП 0.00-1.07-94Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
НПАОП 29.6-1.01-07Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів
НПАОП 8.0.10-4.05-96 (ВД ХІV-005-95) Положения про службу охорони праці в системі Держкомрезерву України
НПАОП 11.1-1.14-87Правила безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі срср
НПАОП 0.00-4.30-98Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці
НПАОП 24.1-1.36-13Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору
НПАОП 63.21-5.01-89Инструкция. Перечень и периодичность обязательных работ по безопасности труда в автотранспортных предприятиях
НПАОП 3.0.00-4.05-85 Положення про порядок забезпечення робітників та службовців лісового господарства засобами індивідуального захисту, їх зберігання, експлуатації та догляду за ними
НПАОП 85.0-3.01-88Программа проведения обучения специалистов, занимающихся обеспечением рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты
НПАОП 1.9.40-2.03-83 (ОСТ 29.12.0.005-83) Засоби індивідуального захисту. Організація забезпечення та застосування
НПАОП 35.3-1.32-90 Правила по безопасности труда при испытании изделий в термобарокамерах
НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві
НПАОП 10.0-5.12-04Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых вмп тупиковых выработках шахт, опасных по газу
НПАОП 00.0-6.13-05Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України
НПАОП 63.12-1.04-88 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для баз і складів підприємств агропромислового комплексу
НПАОП 35.3-1.25-59 Правила но технике безопасности и промышленной санитарии при испытании воздушно-реактивных двигателей на испытательных станциях
НПАОП 0.00-1.63-13Про затвердження правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю
НПАОП 2.0.00-1.01-00Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 0.00-6.07-04Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 8.1.00-2.04-86 (ОСТ 8.12.05-86) Процеси виробничі на підприємствах із збереження та переробки зерна. Вибухонебезпека. Методи відбору проб виробничого пилу
НПАОП 8.5.10-2.04-86 (ОСТ 41-06-268-86) Радіаційний контроль при використанні джерел іонізуючих випромінювань у геології. Параметри, що контролюються, обсяг та частота проведення контролю, перелік методів контролю
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
НПАОП 5.1.30-2.20-83 (ОСТ 54 30013-83) Електромагнітні випромінювання НВЧ. Граничнодопустимі рівні опромінювання. Вимоги безпеки
НПАОП 21.0-3.01-00Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості
НПАОП 27.4-1.45-17Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів
НПАОП 15.89-1.23-73 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот.
НПАОП 2.0.00-4.01-86 Положення про організацію роботи з охорони праці у системі Держагропрому СРСР
НПАОП 35.3-1.28-67 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации воздухопроводов и азотопроводов высокого давления (100—1000 кг/см2)
НПАОП 27.4-1.02-06Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж
НПАОП 1.8.10-2.23-84 (ОСТ 111-13-84) Ємкості для антисептичного зберігання томат-пасти, рідких та пюреподібних напівфабрикатів. Експлуатація та ремонт. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-7.02-93Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв
НПАОП 35.3-7.03-85Работы окрасочные на самолетах и вертолетах гражданской авиации
НПАОП 00.0-5.18-96Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых)
НПАОП 8.5.10-5.04-83 Типова інструкція з техніки безпеки при монтажі та експлуатації двигунів внутрішнього згорання
НПАОП 0.00-6.02-11Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
НПАОП 0.05-3.24-80Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка приро
НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства
НПАОП 0.00-1-59Устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
НПАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості
НПАОП 1.4.10-1.19-62Правила безопасности при эксплуатации электротермическихустановок повышенной и высокой частоты
НПАОП 5.2.30-1.06-98 ПРАВИЛА безопасности во время работ на воздушных линиях связи
НПАОП 5.2.10-1.01-96 Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв'язку
НПАОП 24.1-1.33-13Правила охорони праці на об’єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив
НПАОП 0.00-5.21-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників
НПАОП 64.2-1.08-96Правила безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях
НПАОП 15.1-1.03-84 Правила з охорони праці працівників підприємств м’ясної промисловості від зараження бруцельозом
НПАОП 27.2-1.01-09Правила охорони праці у трубному виробництві
НПАОП 0.00-5.12-01Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах
НПАОП 0.00-1.49-09Правила охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму,нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів знього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційнихматеріалів і гумотехнічних виробів
НПАОП 9.2.10-5.02-83 Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-2.03-77Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці
НПАОП 28.5-1.02-68 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при термической обработке металлов
НПАОП 24.4-7.09-89Процессы переработки лекарственногорастительного сырья. Требования безопасности.
НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)
НПАОП 25.2-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 60.22-1.01-74Правила устройства и безопасной експлуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)
НПАОП 28.52-1.26-89Правила по безопасности труда при электросварочных работах
НПАОП 35.1-7.07-84Компаунды эпоксидные. Требования безопасности при герметизации проходов кабелей на судах
НПАОП 1.8.20-1.05-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств
НПАОП 60.21-1.35-84Правила техники безопаности при содержании и ремонте искусственных сооружений метрополитенов
НПАОП 45.21-7.04-84 Металеві щогли та вежі радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях
НПАОП 93.0-1.01-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения
НПАОП 05.1-7.08-86 Судна промислового флоту. Технологічна обробка об’єктів промислу. Вимоги безпеки
НПАОП 1.6.10-1.06-81Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительной керамики
НПАОП 73.0-1.05-79 Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР
НПАОП 93.0-1.03-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
НПАОП 28.5-7.23-82ОСТ 22-1498-82 Плазменная резка металлов. Требования безопасности.
НПАОП 63.21-1.09-08Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь
НПАОП 28.52-7.11-80Работы электросварочные. Требования безопасности
НПАОП 1.8.10-4.02-82 Типове положення про промислово-санітарну лабораторію
НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві
НПАОП 10.0-5.27-04Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 10.0-1.01-10Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 05.0-1.01-07Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства
НПАОП 5.1.21-5.02-88 Типова інструкція з безпеки праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на необладнаних берегах і на льоду берегового припою
НПАОП 63.12-7.06-80ОСТ 22-1407-80 Тележки рельсовые тросовые. Требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 0.05-3.43-80Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций досааф
НПАОП 14.4-7.27-84 Виробництво кам’яної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних
НПАОП 24.0-3.04-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва
НПАОП 1.1.23-5.03-91Инструкция по предупреждению основных видов аварий и выбору методов их ликвидации при бурении скважин предприятиями по «укргазпром»
НПАОП 5.1.30-4.10-84 Положення про порядок розробки, узгодження та затвердження стандартів з безпеки праці у цивільній авіації
НПАОП 00.0-5.32-79Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности
НПАОП 17.0-3.02-08Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
НПАОП 63.1-7.02-85ОСТ.8.12.02-85 Роботи вантажно-розванта­жувальні на підприємствах по зберіганню та переробці зерна. Вимоги безпеки
НПАОП 1.2.10-1-04Правила безпеки у прокатному виробництві
НПАОП 0.00-5.04-95(Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
НПАОП 0.00-5.19-96(Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 05.2-1.12-12Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм
НПАОП 15.9-1.11-97Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва
НПАОП 0.00-6.14-97(Попередня редакція) Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
НПАОП 24.3-1.17-73Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности
НПАОП 28.4-7.61-81ОСТ 4 Г0.091.303-81 Холодноштамповочное производство. Требования безопасности
НПАОП 28.5-7.19-82Обработка металлов резанием. Общие требования безопасности
НПАОП 10.0-7.14-81Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей
НПАОП 1.1.23-1.14-84Правила охраны магистральных трубопроводов
НПАОП 2.2.00-1.12-00Правила безопасной эксплуатации каналов, трубопроводов, других гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах мелиорации
НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техники безопасности в музеях
НПАОП 0.00-4.21-93Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 01.41-1.11-99Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації
НПАОП 0.00-4.24-03(Попередня редакція) Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки