Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 0.00-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПАОП 0.00-1.42-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів
НПАОП 5.1.11-3.03-88 Норми обладнання об'єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607
НПАОП 18.2-7.03-83 Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 02.0-2.01-89 Зведений перелік професій працівників у пісовій промисловості та лісовому господарстві із зазначенням груп виробничих професій та необхідних спеціальних санітарно-побутових приміщень та обладнання і
НПАОП 63.1-7.26-86 ОСТ 23.33-86. Обеспечение безопасности эксплуатации внутризаводского автодорожного транспорта.
НПАОП 28.51-1.37-90 Правила по безопасности труда при детонационном напылении покрытий
НПАОП 15.89-7.15-85 Виробничі процеси у харчокислотній промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
НПАОП 5.1.30-5.05-87 Типова інструкція з охорони праці при лакофарбувальних роботах на заводах цивільної авіації
НПАОП 0.00-4.04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці
НПАОП 28.51-7.28-84 ОСТ 1.42198-84 Электроэрозионная обработка металов. Общие требования безопасности
НПАОП 10.0-5.14-04 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень
НПАОП 0.00-3.08-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства
НПАОП 05.1-7.08-86 Судна промислового флоту. Технологічна обробка об’єктів промислу. Вимоги безпеки
НПАОП 32.1-1.07-82 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве радиоэлектронной аппаратуры
НПАОП 24.1-1.33-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив
НПАОП 0.00-3.09-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим машиностроительных и металлообрабатывающих производств (1987)
НПАОП 6.1.36-5.02-95 інструкція з техніки безпеки під час газополум’яної обробки металів (для робітників)
НПАОП 6.1.00-1.09-97 Правила безопасности при прокладке подземных коммуникацийметодом "продавливания"
НПАОП 35.3-1.36-91 Правила по безопасности труда при герметизации изделий
НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг
НПАОП 0.04-1.01-74 (ПБЯ 04-74) Правила ядерной безопасности атомных электростанций.
НПАОП 24.16-2.07-85 ОСТ 24.006.14-85 Работы с эпоксидными смолами и материалами на их основе. Требования безопасности
НПАОП 15.9-1.26-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств виноробної промисловості, які розміщені в підземних гірничих виробках
НПАОП 00.0-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
НПАОП 35-10-8 Сооружение земляного полотна железных и-автомобильных дорог. требования безопасности
НПАОП 63.21-1.09-91 Правила техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий
НПАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони
НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості
НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості
НПАОП 0.00-7.13-14 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівниківвід шкідливого впливу електромагнітних полів
НПАОП 8.0.10-4.04-88 Збірник основних нормативних матеріалів з охорони праці для підсобних господарств підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
НПАОП 0.00-3.22-14 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуттята інших засобів індивідуального захисту працівникам,які зайняті на роботах з радіоактивними речовинамита джерелами іонізуючого випромінювання
НПАОП 9.2.10-5.02-83 Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-3.07-09 Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 9.0.00-1.05-00 ПРАВИЛА охраны труда при сборе, вывозе и обезвреживании бытовых отходов
НПАОП 0.00-3.09-05 (Попередня редакція) Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 0.05-3.13-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам спеціальних професій (посад) будівництва метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення
НПАОП 5.1.11-2.03-87 (ОСТ 32.99-87) Насичення деревини на шпалопросочувальних заводах. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.18-98 Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охраны труда для работников предприятий по переработке молока
НПАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака
НПАОП 0.00-8.11-12 Про затвердження вимог дороботодавців щодо захисту працівників відшкідливого впливу хімічних речовин
НПАОП 0.00-3.17-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв
НПАОП 4.0.00-1.06-86 Правила з техніки безпеки при експлуатації підводних апаратів, призначених для проживання
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 0.0-1.02-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві
НПАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности
НПАОП 28.51-1.41-89 Правила по безопасности труда при очистке деталей механическим способом
НПАОП 17.0-7.12-83 ССБТ. Процессы производственных предприятий текстильно-галантерейной промышленности. Требования безопасности
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 15.0-3.09-98 Про затвердження типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерсь
НПАОП 14.4-7.30-85 Виробництво виварної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. свинарство
НПАОП 26.22-1.04-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості
НПАОП 0.00-4.36-05 Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 63.21-1.40-90 Правила по охране труда при ремонте подвижного состава и производстве запасных частей
НПАОП 0.00-7.16-18 Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують)експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
НПАОП 92.0-1.02-12 Правила безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас
НПАОП 10.0-5.28-87 Инструкция по прогнозу и предупреждению внезапных прорывов метана из почвы горных выработок
НПАОП 62.0-1.03-74 Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом
НПАОП 25.2-1.35-90 Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (ПКМ)
НПАОП 1.8.20-1.07-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ
НПАОП 28.62-7.08-81 ОСТ2 КП96 - 4 - 81 Прессы гидравлические. Требования безопасности
НПАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 5.1.11-1.17-96 Правилабезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу
НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
НПАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации
НПАОП 27.5-7.07-82 ССБТ. Стержневые и формообразущие холоднотвердеющие смеси. Требования безопасности при работе в литейных цехах
НПАОП 9.0.00-1.08-00 Охраны труда на предприятиях ритуального обслуживания населения
НПАОП 85.20-1.03-99 Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
НПАОП 0.04-6.02-95 (НД 306.608.95) Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронения твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки.
НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безопасности при работе в литейных цехах стального, чугунного и бронзового литья
НПАОП 10.0-5.02-04 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначеннябагаторазовості та встановлення категорій шахт за метаном
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд
НПАОП 5.1.11-4.02-80 Положення про кабінет охорони праці на залізничному транспорті ЦЗТ-3945
НПАОП 0.04-1.09-91 (ПНАЭ Г-10-021-90) Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций
НПАОП 24.30-7.26-78 ОСТ 26-01-103-78 Производство гранулятов и шликеров эмалей.Требование безопасности.
НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит
НПАОП 10.0-5.38-13 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
НПАОП 1.8.10-1.27-02 Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных виробів
НПАОП 28.4-7.55-87 Производство деталей методом порошковой металлургии. Общие требования безопасности
НПАОП 0.00-1.68-13 Про затвердження правил охорони праці під час холодного оброблення металів
НПАОП 24.4-3.39-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
НПАОП 0.00-6.10-97 Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю
НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві
НПАОП 24.4-7.12-87 Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство таблетированных лекарственных форм. Требования безопасности.
НПАОП 15.89-1.23-73 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот.
НПАОП 10.0-1.01-10 Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 28.0-1.35-14 Равила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности
НПАОП 0.00-8.09-04 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України
НПАОП 0.05-3.46-82 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций культуры
НПАОП 6.1.00-1.10-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ НА ЗАВОДАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
НПАОП 92.52-1.02-74 Правила техники безопасности в музеях
НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов
НПАОП 33.1-1.04-82 Правила безпеки та промислової санітарії у виробництві медичних виробів із скла та фарфору
НПАОП 10.3-1.01-87 Правила безопасности на предприятиях торфяной промышленности
НПАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій
НПАОП 28.4-7.16-86 Штамповка листовая горячая изотермическая. Специальные требования безопасности.
НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості
НПАОП 5.1.30-4.05-87 Типове положення про функціональні обов'язки з питань охорони праці керівного складу та керівних осіб вищих та середніх навчальних закладів цивільної авіації
НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів
НПАОП 25.2-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас і. сфера застосування
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР
НПАОП 0.00-5.19-96 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками
НПАОП 1.8.10-5.09-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія вантажного автотранспорту цукрового заводу
НПАОП 85.14-1.09-81 Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохра
НПАОП 0.00-5.33-80 Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів
НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ и эксплуатации средств навигационного оборудования морских путей
НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности стеновых и вяжущих материалов
НПАОП 00.0-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт
НПАОП 0.00-6.21-02 Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 10.0-5.17-04 Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов
НПАОП 0.00-4.24-03 (Попередня редакція) Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
НПАОП 6.1.36-5.01-95 Інструкція з техніки безпеки під час ручного електродугового зварювання (для робітників)
НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи зекранними пристроями
НПАОП 19.3-7.11-84 Процеси виробничі підприємств взуттєвої галузі. Вимоги безпеки
НПАОП 5.1.11-4.04-90 Основні положення системи управління охороною праці на залізничному транспорті ЦЕУ/4826
НПАОП 60.24-1.19-97 Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом
НПАОП 48-278-86 Производство ртути печи для обжига ртутных руд и концентратов общие требования безопасности
НПАОП 5.1.21-6.06-88 (РД 31.87.42-88) Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Портові роботи
НПАОП 5.1.12-6.05-92 Методичні вказівки. Проведення атестації умов праці на робочих місцях водіїв
НПАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 1.1.30-5.35-96 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах
НПАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів
НПАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
НПАОП 63.23-1.06-98 Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки
НПАОП 1.7.00-5.01-85 Отраслевые методические указания по внедрению стандартов ССБТ в системе Минлегпрома СССР
НПАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 20.1-7.01-80 ССБТ. Производство древесноволокнистых плит. Требования безопасности.
НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безопасности при прокладке подземных коммуникаций методом «продавливания»
НПАОП 27.5-6.01-79 Бирочная система на предприятиях и в организациях черной металлургии. Основные положения. Порядок применения
НПАОП 5.2.00-4.02-77 Положення про кабінет охорони праці на підприємствах і в організаціях мінзв'язку СРСР
НПАОП 0.00-5.06-94 (Попередня редакція) Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
НПАОП 0.00-1.47-68 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ
НПАОП 28.7-1.01-07 Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції
НПАОП 5.1.30-2.19-84 (ОСТ 54 72002-84) Освітлення штучне на заводах цивільної авіації. Норми. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 7.1.00-1.03-96 Правила охраны трудапри эксплуатации баз, складов и хранилищ,выполнении погрузочно-разгрузочных работна объектах оптовой торговли
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли
НПАОП 1.1.23-1.10-84 Правила техніки безпеки на холодильних станціях підприємств мінгазпрому
НПАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 27.5-7.26-83 Литейное производство. Плавка металлов и сплавов. Требования безопасности
НПАОП 0.00-2.03-77 Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці
НПАОП 24.0-7.17-80 ОСТ 26-01-124-80 Автоклавы с быстросъемными крышками. Требования безопасности.
НПАОП 63.22-1.08-84 Правила безопасности труда при производстве дноуглубительных работ и обслуживании специальных механизмови устройств на дноуглубительных снарядах минречфлота
НПАОП 24.1-1.12-81 Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта
НПАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
НПАОП 1.3.10-5.01-86 Инструкция № 02-3-86 по перевозке синильной кислоты
НПАОП 0. 00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
НПАОП 40.3-1.26-96 Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С
НПАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при вибухових роботах
НПАОП 1.8.10-2.31-83 (ОСТ 18-407-83) Устаткування технологічне спеціальне для соляної промисловості. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 60.3-1.19-78 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення
НПАОП 0.00-4.30-98 Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці
НПАОП 45.2-1.02-90 Охрана труда в ремонтно-строительных организациях (рсо)
НПАОП 9.2.30-1.06-98 ДНАОП 9.2.30-1.06-98 ПРАВИЛА безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) химии общеобразовательных учебных заведениях
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 28.51-7.27-85 Производство металлических и неметаллических неорганических покрытий и травление металлов
НПАОП 26.1-3.01-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,
НПАОП 45.24-1.01-91 Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби.
НПАОП 26.26-1.08-97 Правила безпеки у вогнетривному виробництві
НПАОП 29.53-6.01-89 Машини та устаткування для тваринництва та кормовиробництва. Методи оцінки безпеки. Ергономічна оцінка
НПАОП 63.1-7.18-80 ОСТ 22 1445-80.Вантажно-розвантажу­вальні, транспортні і складські роботи на складах металопрокату. Вимоги без­пеки
НПАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
НПАОП 5.2.30-2.07-85 (ОСТ 58-08-85) Процес оброблення кіноматеріалів. Вимоги безпеки
НПАОП 25.2-4.06-93 Положение об аттестации сварочного оборудования, применяемого при сварочных работах при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
НПАОП 10.0-5.16-04 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
НПАОП 32.0-1.02-14 Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури
НПАОП 26-11-11 Система стандартов безопасности труда электрошлаковая сварка неятехимической аппаратуры требования безопасности
НПАОП 32.1-7.10-83 Производство и применение стеклокристаллического цемента и композиционных материалов на его основе. Общие требования безопасности
НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом
НПАОП 1.9.10-2.07-87 (ОСТ 64-028-87) Порядок забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту. Вибір, експлуатація та догляд за ними
НПАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту
НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостовихі шламових господарств гірничоруднихі нерудних підприємств
НПАОП 24.1-1.35-13 Правила охорони праці на об’єктах з виробництва барвників та пігментів
НПАОП 27.4-1.02-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
НПАОП 18.3-3.01-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів
НПАОП 28.5-7.10-84 Нанесение металлических и неметаллических неорганических покрытий.
НПАОП 35.3-1.25-59 Правила но технике безопасности и промышленной санитарии при испытании воздушно-реактивных двигателей на испытательных станциях
НПАОП 1.8.20-2.13-84 (ОСТ 49-210-84) Виробництво харчових жирів. Вимоги безпеки
НПАОП 5.1.11-1.53-03 Правила охраны труда во время текущего ремонта и подготовки к наливу цистерн для нефтепродуктов и вагонов бункерного типа для нефтебитума типа для нафтобитуму
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 1.8.20-2.14-83 (ОСТ 49-203-83) Виробництво сухих тваринних кормів, кормового та технічного жиру, альбуміну. Вимоги безпеки
НПАОП 0.04-1.05-90 (ПНАЭ Г-7-008-89) Правила и нормы в атомной энергетике правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
НПАОП 28.5-7.37-86 Газопламенная обработка металлов. Общие требования безопасности
НПАОП 28.4-7.46-85 ОСТ 1.42299-85 Работы кузнечно прессовые. Требования безопасности
НПАОП 5.1.30-4.06-87 Типове положення про планування роботи, з питань охорони праці у цивільній авіації