Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

Переваги використання GPS-годинників Garmin для різних видів спорту.
Пт, 10 мая, 18:04
Garmin пропонує широкий асортимент GPS-годинників, які ідеально підходять для бігунів і ходаків. Ці пристрої відстежують вашу швидкість, дистанцію та калорії, забезпечуючи точність і мотивацію на кожному кроці.

Юридична підтримка в надзвичайних ситуаціях: як отримати фінансову допомогу в разі надзвичайних обставин
Чт, 9 мая, 14:49
В часи, коли ви стикаєтесь з непередбачуваними життєвими обставинами, отримання фінансової допомоги може виявитися складним без професійної юридичної підтримки.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
НПАОП 0.00-3.02-90Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства
НПАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок
НПАОП 0.00-5.25-01Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
НПАОП 5.1.30-6.03-82 Методичні рекомендації з оцінки умов праці в службі (цеху) авіапідприємств
НПАОП 3.0.00-5.06-88 Типова інструкція для слюсарів по ремонту автомашин, тракторів та механізмів на підприємствах лісового господарства
НПАОП 0.00-4.01-90Положення про Державну експертизу умов праці
НПАОП 0.00-3.13-01Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
НПАОП 24.1-1.12-81Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта
НПАОП 5.1.11-2.03-87 (ОСТ 32.99-87) Насичення деревини на шпалопросочувальних заводах. Вимоги безпеки
НПАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони
НПАОП 24.66-7.13-79ОСТ 105-685-79 Прозводство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Требования безопасности.
НПАОП 24.66-1.01-82Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)
НПАОП 23.2-3.26-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості i. загальні положення
НПАОП 28.0-1.37-14Правила охорони праці принанесенні металопокриттів
НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безопасности при работе в литейных цехах стального, чугунного и бронзового литья
НПАОП 8.1.00-2.03-85 (ОСТ 8.12.04-86) Вибухонебезпека. Терміни та визначення
НПАОП 1.9.40-1.02-96Правила охраны труда для предприятий книжной торговли
НПАОП 0.00-1.15-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов.
НПАОП 0.00-1.45-69Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 27.1-1.46-69 Правила по технике безопасности в мартеновском и электросталеплавильном производстве
НПАОП 29.54-7.14-85Процессы производственныйе предприятий по производству технологической оснастки текстильного оборудования. Требования безопасности.
НПАОП 1.1.23-5.03-91Инструкция по предупреждению основных видов аварий и выбору методов их ликвидации при бурении скважин предприятиями по «укргазпром»
НПАОП 5.2.10-1.01-96 Правила безпеки при виконанні робіт на підприємствах поштового зв'язку
НПАОП 5.1.30-2.19-84 (ОСТ 54 72002-84) Освітлення штучне на заводах цивільної авіації. Норми. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.20-98Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безопасности при работе по биологии в общеобразовательных учебных заведениях
НПАОП 24.4-7.12-87Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство таблетированных лекарственных форм. Требования безопасности.
НПАОП 5.1.11-4.03-86 Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392
НПАОП 28.62-7.07-80ОСТ 2.П73-1-80. Штампы для объемной штамповки.Инструмент для ковочных работ. Общие требования безопасности
НПАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі
НПАОП 73.1-1.06-77Основные правила безопасной работы в химических лабораториях
НПАОП 17.25-7.01-85 Процеси виробничі підприємств конопле-джутової промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-4.09-93 Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия.
НПАОП 28.5-7.37-86Газопламенная обработка металлов. Общие требования безопасности
НПАОП 1.4.50-2.13-84 (ОСТ 22-1626-84) ССБП. Машини будівельно-обробні. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 32.1-7.10-83 Производство и применение стеклокристаллического цемента и композиционных материалов на его основе. Общие требования безопасности
НПАОП 01.41-1.11-10Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем
НПАОП 0.00-4.30-98Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці
НПАОП 1.1.23-1.06-02Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)
НПАОП 40.1-5.04-80 Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды, для работы в электроустановках напряжением 400, 500 и 750 кВ частотой 50 Гц
НПАОП 22.1-1.01-96Правила охорони праці для видавництв і редакцій
НПАОП 17.2-1.01-08Правила охорони праці у вовняному виробництві і. загальні положення
НПАОП 1.1.10-1.07-01Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 0.05-3.42-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ, організацій і підприємств академії наук СРСР
НПАОП 0.00-1.75-15Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
НПАОП 48-89-85Система стандартов безопасности труда печи анодные стационарные требования безопасности
НПАОП 31.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості
НПАОП 0.00-2.24-05Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 55.0-1.34-02Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції
НПАОП 01.2-1.11-12Правила охорони праці у тваринництві. конярство
НПАОП 00.0-5.36-92Технологическая инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших скважинных зарядов вв на открытых горни работах
НПАОП 1.6.10-1.01-77Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов
НПАОП 0.00-1.24-10Про затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
НПАОП 24.1-1.01-10Про затвердження правил охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту відповідно до закону україни «про охорону праці»
НПАОП 0.00-8.09-95 Порядок организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда
НПАОП 0.00-3.07-79Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості
НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при термической обработке алюминия и его сплавов в селитровых ваннах
НПАОП 10.0-5.04-04Инструкция по применению холодильных установок
НПАОП 0.00-7.14-17Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками
НПАОП 63.21-1.13-08Про затвердження правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
НПАОП 63.21-1.09-91 Правила техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий
НПАОП 10.0-7.10-80Временные требования безопасности к технологии и средствам для спуска негабаритныхгрузов под подъемными сосудами
НПАОП 9.0.00-1.08-00Охраны труда на предприятиях ритуального обслуживания населения
НПАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт
НПАОП 6.1.00-1.10-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ НА ЗАВОДАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
НПАОП 45.21-3.05-81Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
НПАОП 25.2-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 01.41-1.11-99Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації
НПАОП 29.53-6.01-89 Машини та устаткування для тваринництва та кормовиробництва. Методи оцінки безпеки. Ергономічна оцінка
НПАОП 0.0-1.02-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
НПАОП 0.00-6.14-97(Попередня редакція) Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
НПАОП 0.00-6.06-06Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
НПАОП 10.0-5.09-04Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд
НПАОП 28.62-7.06-79Автоматы кузнечно-прессовые. требования безопасности
НПАОП 80.2-1.01-12Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
НПАОП 10.0-7.14-81Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей
НПАОП 26.6-1.04-84Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности стеновых и вяжущих материалов
НПАОП 01.2-1.03-08Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 52.21-1.02-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на плодоовочевих підприємствах системи міністерства торгівлі СРСР
НПАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
НПАОП 9.1.50-1.04-64Правила по устройству и эксплуатации помещений патологоанатомических отделений и моргов (патогистологических и судебно-гистологических лабораторий) лечебно-профилактических и судебно-медицинских учреждений, институтов и учебных заведений
НПАОП 0 00-1 26-96(нпаоп 0 00-1 26-96) про затвердження правил будови i безпечноi експлуатацii парових котлiв, водогрiйни
НПАОП 27.5-1.44-61 Правила по безопасности труда при изготовлении свинцово-цинковых штампов
НПАОП 5.1.11-5.07-84 Інструкція щодо утримання земляного полотна та з техніки безпеки при проведенні робіт на скельнообвальних дільницях ЦП-4222
НПАОП 24.1-1.30-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
НПАОП 1.8.20-2.14-83 (ОСТ 49-203-83) Виробництво сухих тваринних кормів, кормового та технічного жиру, альбуміну. Вимоги безпеки
НПАОП 64.1-1.01-88Правила охорони праці на транспорті мінзв'язку СРСР
НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва
НПАОП 00.0-5.04-95Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны
НПАОП 1.8.10-1.11-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПИРТНОГО И ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НПАОП 64.1-7.08-85Роботи із засобами спеціального освітлення. Вимоги безпеки
НПАОП 19.0-7.06-85 Процеси виробничі підприємств шкіряної та шкірсировинної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 1.1.23-3.01-88Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Нормы вибрации. Методика виброобследования. Виброзащита оборудования
НПАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях
НПАОП 55.0-1.14-98Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини
НПАОП 15.0-3.01-98Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства
НПАОП 9.1.50-5.01-88Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами
НПАОП 0.05-3.08-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам шахт, розрізів діючих та тих, що будуються, та підприємств вугільної і сланцевої промисловості
НПАОП 1.8.10-5.09-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія вантажного автотранспорту цукрового заводу
НПАОП 1.8.10-5.31-77 Збірник типових інструкцій з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників спиртових і лікеро-горілчаних заводів (ч.ІІ)
НПАОП 60.2-1.28-97Правила охраны труда на автомобильном транспорте
НПАОП 40.3-3.18-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям паросилового та енергетичного господарства (крім виробництва електричної енергії)
НПАОП 92.0-3.46-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури
НПАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені
НПАОП 24.4-1.02-88Правила безопасности для производств медицинскойпромышленности
НПАОП 5.2.30-2.06-86 (ОСТ 58-07-86) Організація і проведення робіт у телевізійній студії. Вимоги безпеки
НПАОП 25.2-1.23-90 Правила по безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов
НПАОП 28.7-7.11-86ОСТ 1 92112-86 Система стандартов безопасности труда. Сплавы алюминиевые, магниевые жаропрочные и стали. Производство профилей, прутков, панелей, труб, проволок. Требования безопасности.
НПАОП 63.21-1.03-78 Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств
НПАОП 00.0-5.07-94Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли
НПАОП 1.8.10-5.79-76 Класифікація токсичних речовин, що застосовуються в пивобезалкогольній промисловості. Типові інструкції щодо зберігання, транспортування і застосування
НПАОП 27.4-1.08-06Правила безпеки при виробництві та переробці титану 1. загальні положення
НПАОП 0.00-3.21-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
НПАОП 5.1.11-4.04-90 Основні положення системи управління охороною праці на залізничному транспорті ЦЕУ/4826
НПАОП 32.0-1.02-14Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури
НПАОП 35.1-7.02-80Освещение искуственное на судностроительных предприятиях. Общие требования
НПАОП 8.0.10-4.03-86 Збірник нормативних матеріалів з охорони праці для підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 32.1-3.21-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям радіотехнічного та електронного виробництва.
НПАОП 45.2-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
НПАОП 11.1-1.14-12Правила безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів
НПАОП 0.00 - 4.29 - 97Типовое положение о кабинете охраны труда
НПАОП 1.1.23-4.08-93Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 26.2-7.02-85 Процеси виробничі підприємств фарфоро-фаянсової промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.27-09Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
НПАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини
НПАОП 25.0-1.01-12Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас і. загальні положення
НПАОП 35.3-7.04-87Требования безопасности при работе со спецжидкостями
НПАОП 0.00-1.04-07Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 62.0-3.34-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям цивільної авіації
НПАОП 63.23-1.03-08Про затвердження правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами
НПАОП 36.1-7.19-10Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва
НПАОП 10.0-5.36-96Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок
НПАОП 14.3-7.02-06Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
НПАОП 35.1-7.25-84Погрузочно-разгрузочные работы при строительстве и ремонте судов. Требования безопасности
НПАОП 0.03-8.06-94Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
НПАОП 00.0-2.02-93Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 63.1-7.19-81ОСТ 22-1455-81. Стеллажи автоматизированные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 0.00-6.09-10Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах
НПАОП 10.0-5.08-04Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтахта обліку пилових навантажень
НПАОП 01.2-1.10-05Правила охорони праці у тваринництві. велика рогата худоба
НПАОП 60.1-1.02.-12Правила безпечної експлуатації контактної мережі
НПАОП 24.4-7.01-82Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности труда в производстве синтетических лекарственных средств.
НПАОП 35.3-1.25-59 Правила но технике безопасности и промышленной санитарии при испытании воздушно-реактивных двигателей на испытательных станциях
НПАОП 24.1-1.07-10Про затвердження правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості
НПАОП 74.2-7.05-86 Роботи інженерногеологічні морські. Пробовідбір. Вимоги безпеки
НПАОП 28.52-7.83-84ОСТ 25 1162-84 Сварочные работы. Требования безопасности.
НПАОП 0.00-5.40-89Інструкція з охорони праці при проведенні верхолазних робіт канатним способом
НПАОП 27.4-1.42-62 Правила безопасности при выплавке и обработке титана и его сплавов
НПАОП 0.05-8.04-92Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
НПАОП 1.1.70-1.01-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСHОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАHИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦИКЛИЧHО-ПОТОЧHОЙ ТЕХHОЛОГИИ ОТКРЫТЫХ ГОРHЫХ РАБОТ
НПАОП 1.8.20-2.11-84 (ОСТ 49-209-84) Шкіроконсервове виробництво. Вимоги безпеки
НПАОП 15.3-7.22-84 Виробництво консервної продукції з використанням сірчаного ангідриду, кислот та спирту. Вимоги безпеки
НПАОП 28.5-7.14-80Электрохимическая абразивная заточка режущего инструмента. Требования безопасности
НПАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів
НПАОП 0.03-4.02-94Положення про медичний огляд працівників певних категорій
НПАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин
НПАОП 5.1.11-2.02-86 Положення про порядок розроблення та затвердження нормативних документів про охорону праці на залізничному транспорті
НПАОП 63.12-7.06-80ОСТ 22-1407-80 Тележки рельсовые тросовые. Требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 63.21-1.53-03Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму
НПАОП 63.11-7.04-84ОСТ 29.12.0.006-84. Вантажно-роз­ван­тажу­вальні, складські та транспортні ро­боти. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.79-17Правила охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно- потокової технології відкритих гірничих робіт
НПАОП 1.8.20-2.03-88 (ОСТ 10.163-88) Убой животных. Первичная обработка. Требования безопасности
НПАОП 0.00-7.10-07(Попередня редакція) Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 687
НПАОП 1.8.10-1.13-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДА, ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
НПАОП 1.8.10-5.75-82 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для апаратника-варильника утфелю
НПАОП 25.2-7.21-80Изготовление конструкций и изделий из стеклопластика судостроительного назначения.
НПАОП 7.1.20-1.16-68 Правила техніки безпеки на підприємствах автомобільного транспорту споживчої кооперації
НПАОП 80.42-1.01-02Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи
НПАОП 60.3-1.03-04Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов
НПАОП 1.1.23-1.03-2004Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів
НПАОП 0.00-4.04-93Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці
НПАОП 10.0-5.35-95Про затвердження інструкції з навчання працівників шахт
НПАОП 8.0.10-1.07-85 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій Держкомрезерву СРСР
НПАОП 4.0.00-2.02-81 (ОСТ 15-240-80) ССБП. Устаткування рибообробне. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 28.0-1.34-14Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів
НПАОП 0.00-1.12-84Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках
НПАОП 80.0-1.12-04Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
НПАОП 5.1.30-4.08-87 Типове положення про оцінку стану охорони праці на підприємствах цивільної авіації
НПАОП 0.00-5.11-85Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 2.0.00-4.02-88 Загальні положення та методичні вказівки щодо управління охороною праці у системі Держагропрому СРСР
НПАОП 28.5-1.02-07Правила охорони праці при термічній обробці металів
НПАОП 85.20-1.03-99Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
НПАОП 10.0-5.31-81Инструкция по безопасной постановке шахтногоподвижного состава на рельсы
НПАОП 0.00-4.05-11Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (2012)
НПАОП 0.04-1.04-90 (ПНАЭ Г-013-89) Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность
НПАОП 63.21-5.01-08Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів
НПАОП 93.0-3.02-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
НПАОП 27.1-1.11-89Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии
НПАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
НПАОП 18.2-7.03-83 Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 24.1-1.16-75Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров
НПАОП 00.0-5.06-94Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами
НПАОП 45.24-1.01-91Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби.
НПАОП 64.11-7.01-91Ремонт і обслуговування виробничого устаткування на підприємствах поштового зв'язку. Вимоги безпеки (РД 45.091.343-90)
НПАОП 35.3-7.02-85Работы на газоструйных машинах. Требования безопасности
НПАОП 35.3-1.36-91 Правила по безопасности труда при герметизации изделий
НПАОП 28.4-7.12-86Штамповка листовая горячая. Общие требования безопасности.