Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 28.4-7.15-89 ССБТ. Штамповка листовая горячая с электроконтактным нагревом заготовки. Специальные требования безопасности.
НПАОП 80.0-1.12-04 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
НПАОП 0.00-1.25-10 Про затвердження правил улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів
НПАОП 35.3-3.16-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій авіаційної та оборонної промисловості
НПАОП 63.22-1.04-88 Правила безопасности труда в морских портах
НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при термической обработке алюминия и его сплавов в селитровых ваннах
НПАОП 0.00-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПАОП 9.1.50-5.04-85 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала радиодиагностических подразделений лечебно-профилактических учреждений
НПАОП 1.8.20-1.07-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО СЫРЬЯ
НПАОП 35.3-1.36-91 Правила по безопасности труда при герметизации изделий
НПАОП 25.2-4.06-93 Положение об аттестации сварочного оборудования, применяемого при сварочных работах при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення
НПАОП 9.3.10-1.03-97 Правилаохраны труда для культурно-просветительныхучреждений, расположенных в сельской местности
НПАОП 24.66-7.09-84 Процессы производственные предприятий по производству растительных и синтетических дубителей. Требования безопасности
НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості
НПАОП 28.51-1.42-18 Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом
НПАОП 19.0-7.06-85 Процеси виробничі підприємств шкіряної та шкірсировинної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 9.2.30-1.03-98 ДНАОП 9.2.30-1.03-98 (НПАОП 80.21-1.03-98) Правила безопасности при трудовом обучении и летних практических работах учащихся Х-ХI классов общеобразовательных учебных заведений. учебных заведен в сельскохозяйственном производстве
НПАОП 22.2-3.44-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим полиграфического производства и книжной торговли
НПАОП 28.5-7.16-80 Контактная сварка. Требования безопасности.
НПАОП 45.2-7.02-83 ОСТ 65.08-83 Строительство. Документация по безопасности труда. Виды и формы.
НПАОП 25.2-1.23-90 Правила по безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов
НПАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю
НПАОП 9.1.50-1.03-96 Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров'я
НПАОП 10.0-5.39-13 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом
НПАОП 1.8.10-8.01-78 Пожежо-вибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів, що застосовуються у пивобезалкогольній промисловості
НПАОП 0.00-7.01-72 Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытаний на плотность аппаратуры химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также газовых промыслов и газобензиновых заводов
НПАОП 63.21-1.15-89 Правила техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта
НПАОП 0.04-1.03-91 (ПБЯ 06-09-90) Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерноопасных делящихся материалов
НПАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин
НПАОП 9.3.00-2.01-85 (ОСТ 43-60-85) Порядок забезпечення робітників і службовців підприємств і організацій міністерства культури СРСР засобами індивідуального захисту, їх утримання, експлуатації та догляду за ними
НПАОП 6.1.00-6.01-74 Рекомендації щодо забезпечення безпеки праці при навантажуванні і розвантажуванні залізобетонних виробів і дрібноштучних матеріалів у будівництві
НПАОП 1.8.10-3.06-73 Норми санітарного одягу та санітарного ззуття для робітників олійно-жирової промисловості
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 1.1.30-4.05-78 Тимчасове типове положення з безпечних методів проведення робіт при перекритті стовбурів під час заміни вантажних канатів і посудин
НПАОП 00.0-5.35-92 Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважиннsх зарядов на открытых горных работах
НПАОП 2.1.20-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
НПАОП 0.00-3.04-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спцодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд
НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)
НПАОП 63.21-5.01-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів
НПАОП 18.2-7.03-83 Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 35.1-1.03-17 Правил охорони праці під час виконання суднобудівних та судноремонтних робіт
НПАОП 1.1.23-5.10-74 Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єкта
НПАОП 27.4-1.08-07 Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.37-04 Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
НПАОП 24.3-1.17-73 Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности
НПАОП 8.0.10-2.02-84 (ОСТ 63.45-84) День охорони праці. Порядок проведення
НПАОП 10.0-5.30-79 Инструкция по безопасным методам и приемам выполнения рабочими операций по управлению кровлей и креплению в очистных забоях, оснащенных узко-захватными комбайнами и индивидуальной крепью на пологих и наклонных пластах Донбасса
НПАОП 60.1-1.02.-12 Правила безпечної експлуатації контактної мережі
НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
НПАОП 28.52-1.15-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом
НПАОП 74.2-5.01-85 Инструкция по производству маркшейдерских работ
НПАОП 9.1.50-5.07-85 Типовая инструкция по технике безопасности при обслуживании и ремонте зданий и сооружений
НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва
НПАОП 9.2.30-4.04-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці
НПАОП 5.1.11-1.17-96 Правилабезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу
НПАОП 0.00-7.16-18 Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують)експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
НПАОП 80.42-1.01-02 Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи
НПАОП 0.00-7.06-04 Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у метлевих гільзах
НПАОП 63.1-7.26-86 ОСТ 23.33-86. Обеспечение безопасности эксплуатации внутризаводского автодорожного транспорта.
НПАОП 8.0.10-4.03-86 Збірник нормативних матеріалів з охорони праці для підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 64.1-1.01-88 Правила охорони праці на транспорті мінзв'язку СРСР
НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінет Міністрів України)
НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техники безопаности при содержании и ремонте искусственных сооружений метрополитенов
НПАОП 28.62-7.06-79 Автоматы кузнечно-прессовые. требования безопасности
НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна
НПАОП 45.21-7.04-84 Металеві щогли та вежі радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 29.6-1.01-07 Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів
НПАОП 37.0-1.01-09 Про затвердження правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
НПАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 35.3-7.14-84 Шум. Общие требования безопасности труда на заводах гражданской авиации
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобівіндивідуального захисту на робочому місці
НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок
НПАОП 27.5-7.25-83 Ливарное производство. Подготовка шихтовых материалов. Требования безопасности
НПАОП 45.2-7.02-80 Техніка безпеки у будівництві СНиП ІІІ-4-80*
НПАОП 63.21-1.19-96 Правила охраны труда при перевозке рабочих, размещении жилых, бытовых и служебных вагонов на путях в подвижных формированиях железнодорожного транспорта
НПАОП 28.51-1.38-91 Правила по безопасности труда при вакуумном ионно-плазменном напылении покрытий
НПАОП 28.51-7.23-84 ОСТ 23.4.239-84 Термическая обработка. Требования безопасности
НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 0.00-7.06-07 Про затвердження Порядку маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах
НПАОП 5.1.30-2.17-85 (ОСТ 54 72006-85) Вібрація ручних машин. Норми. Вимоги безпеки
НПАОП 0.00-5.08-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт
НПАОП 5.1.12-6.03-91 (КД 238 УРСР 84001-56-91) Методика радіологічного обстеження підприємств
НПАОП 10.0-5.28-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування в провітрюваних вмп тупикових виробках шахт, небезпечних за газом
НПАОП 24.1-1.06-10 Про затвердження правил охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів
НПАОП 10.0-5.14-04 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень
НПАОП 28.5-1.05-60 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при очистке деталей гидропескоструйным и дробеструйным способом и травлением
НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности стеновых и вяжущих материалов
НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві
НПАОП 15.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв
НПАОП 45.21-1.14-77 Правила техніки безпеки при спорудженні радіорелейних ліній зв’язку
НПАОП 0.00-3.18-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
НПАОП 5.1.11-4.02-80 Положення про кабінет охорони праці на залізничному транспорті ЦЗТ-3945
НПАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведения освидетельствования электроустановок потребителей
НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві
НПАОП 0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці
НПАОП 0.00-1.55-77 Правила безплатної видачі лікувально- профілактичного харчування
НПАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих актів про охорону праці
НПАОП 10.0-7.16-88 ОСТ 12.43.244 - 83 Материалы и изделия для угольных и сланцевых шахт. Метод определения степени пожарной опасности
НПАОП 5.1.11-1.48-00 П р а в и л а безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях
НПАОП 28.0-1.31-13 Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів
НПАОП 0.00-4.24-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (2003)
НПАОП 9.0.00-6.01-80 Рекомендации по применению основных средств индивидуальной зашиты работниками жилишно-коммунального хозяйства усср
НПАОП 10.0-1.04-64 Правила безопасности при проходке стволов шахтспециальными способами
НПАОП 28.52-7.11-80 Работы электросварочные. Требования безопасности
НПАОП 32.1-7.08-82 ОСТ 11 091.430.8-82 Производство изделий из ферритов. Общие требования безопасности.
НПАОП 1.8.10-5.04-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для кагатника-буртувальника бурякоприймальних пунктів цукрових заводів
НПАОП 0.00-5.22-99 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням
НПАОП 3.0.00-4.09-85 Положення про організацію навчання працюючих безпеки праці на підприємствах і в організаціях Державного комітету СРСР по лісовому господарству
НПАОП 0.00-3.09-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим машиностроительных и металлообрабатывающих производств (1987)
НПАОП 0.00-2.01-05 Государственный комитет украины по надзору за охраной труда
НПАОП 15.0-3.02-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности
НПАОП 24.1-1.34-13 Про затвердження правил охорони праці на об’єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)
НПАОП 28.5-7.24-84 Электрохимическая обработка металлов. Общие требования безопасности
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
НПАОП 9.0.30-1.08-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи мінпобуту
НПАОП 0.05-3.22-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
НПАОП 3.0.00-5.03-87 Типова інструкція з охорони праці на лісосічних роботах при проведенні рубок догляду за лісом
НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів
НПАОП 9.0.30-1.02-97 Правила охраны труда для предприятий по изготовлению и ремонту трикотажных изделий по индивидуальным заказам населения
НПАОП 45.23-1.06-00 Правила охорони праці під час будівництва експлуатації міських вулиць та доріг
НПАОП 40.1-5.04-80 Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды, для работы в электроустановках напряжением 400, 500 и 750 кВ частотой 50 Гц
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли
НПАОП 27.35-1.01-09 Про затвердження правил охорони праці у феросплавному виробництві
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
НПАОП 48-277-86 Производство ртути. конденсация ртути из обжиговых газов. общие требования безопасности.
НПАОП 5.1.30-4.10-84 Положення про порядок розробки, узгодження та затвердження стандартів з безпеки праці у цивільній авіації
НПАОП 40.3-1.09-81 НАОП 1.1.10-1.09-81 (НПАОП 40.3-1.09-81) ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ, ОБМУРОВОЧНЫХ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
НПАОП 10.0-5.27-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 2.0.00-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 9.1.50-1.07-76 Правила по устройству, эксплуатации, технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках
НПАОП 5.1.21-6.06-88 (РД 31.87.42-88) Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Портові роботи
НПАОП 35.3-1.28-67 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации воздухопроводов и азотопроводов высокого давления (100—1000 кг/см2)
НПАОП 7.1.30-1.02-96 Правила охраны труда для предприятий общественного питания
НПАОП 45.21-1.01-86 Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 9.1.80-1.01-90 Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань українського товариства глухих
НПАОП 92.0-1.01-09 Про затвердження правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів
НПАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В
НПАОП 28.5-7.09-83 Обработка магниевых сплавов. Общие требования безопасности
НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи зекранними пристроями
НПАОП 00.0-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам
НПАОП 27.5-7.05-77 Литье по выплавляемым моделям. Общие требования безопасности
НПАОП 61.1-1.03-77 Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту
НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості
НПАОП 92.0-1.03-13 Правила охорони праці для працівників бібліотек
НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв
НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостовихі шламових господарств гірничоруднихі нерудних підприємств
НПАОП 1.8.10-1.03-83 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації складів нафтопродуктів і автозаправних станцій мінхарчопрому СРСР
НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота
НПАОП 80.21-1.04-98 Правила безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики общеобразовательных учебных заведений
НПАОП 0.00-5.05-95 (Попередня редакція) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
НПАОП 24.4-7.10-83 Средства индивидуальной защиты в производстве готовых лекарственных средств. Классификация.Область применения
НПАОП 28.62-7.08-81 ОСТ2 КП96 - 4 - 81 Прессы гидравлические. Требования безопасности
НПАОП 10.0-7.09-82 Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт
НПАОП 74.2-3.35-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища.
НПАОП 27.0-1.01-87 Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности
НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів
НПАОП 28.0-1.36-14 Правила охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів
НПАОП 35.1-3.15-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям суднобудівних та судноремонтних підприємств.
НПАОП 17.0-3.01-85 Сборник норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности
НПАОП 10.0-5.26-88 Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам
НПАОП 63.21-1.03-78 Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств
НПАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини
НПАОП 10.0-5.42-13 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)
НПАОП 0.05-3.43-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций досааф
НПАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
НПАОП 33.1-1.01-88 Правила безопасности для производств медицинской промышленности
НПАОП 48-13-74 Система стандартов безопасности труда. машины пылеуборочные для алюминиевых заводов.
НПАОП 63.21-1.09-91 Правила техники безопасности и производственной санитарии для рельсосварочных предприятий
НПАОП 5.1.11-3.01-90 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій міністерства шляхів сполучення
НПАОП 19.3-7.12-87 Процеси виробництва гуми для низу взуття. Вимоги безпеки
НПАОП 10.0-5.25-89 Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа
НПАОП 15.83-1.05-96 Правила охорони праці в цукровому виробництві
НПАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)
НПАОП 28.52-7.36-84 Пайка и лужение свинцово-оловянистыми припоями. Общие требования безопасности.
НПАОП 28.52-1.26-89 Правила по безопасности труда при электросварочных работах
НПАОП 1.1.23-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств
НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии работников восстановительных поездов железных дорог Союза ССР
НПАОП 8.5.10-2.02-85 (ОСТ 41-01-244-85) Установки геологоразведывательные буровые. Требования пожарной безопасности
НПАОП 23.2-3.25-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
НПАОП 1.1.23-4.06-93 Положення про атестацію зварювального обладнання, яке використовується при зварювальних роботах на будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 1.2.00-5.01-96 Инструкция по безопасному ведению взрывных работ на металлургических предприятиях министерства промышленности Украины
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 5.1.30-2.12-85 (ОСТ 54 30041-85) Порядок забезпечення працівників та службовців цивільної авіації засобами індивідуального захисту, утримання, експлуатації та догляду за ними
НПАОП 28.4-7.25-85 ОСТ 23.4.252-85 Кузнечно-штамповочное производство с нагревом заготовок. Требования безопасности
НПАОП 15.89-7.15-85 Виробничі процеси у харчокислотній промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 75.0-3.40-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ.
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві
НПАОП 27.4-7.07-83 Печь с электрическим обогревом для непрерывного рафинирования магния. Требования безопасности
НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (1999)
НПАОП 8.0.10-4.04-88 Збірник основних нормативних матеріалів з охорони праці для підсобних господарств підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР
НПАОП 5.1.11-2.04-82 (ОСТ 32.13-82) Підготовка цистерн до наливу та ремонту. Вимоги безпеки