Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП)

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це нормативні документи, що регулюють організацію та забезпечення безпечних і здорових умов праці в Україні.

Ці документи містять вимоги до безпеки та здоров'я працівників, а також встановлюють правила взаємодії між роботодавцями та працівниками у цій сфері. НПАОП - це документи різного рівня законодавства, що стосуються охорони праці. До цих документів належать правила, інструкції, методичні матеріали, стандарти та інші регуляторні документи. Вони розробляються з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників та запобігання нещасним випадкам на робочому місці.

КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) та НПАОП (Нормативно-правові акти з охорони праці) - два важливих аспекти, що стосуються регулювання економічної діяльності та безпеки праці в Україні. Ці дві складові мають відношення один до одного, але вони функціонують у різних сферах.

КВЕД - це національний стандарт класифікації видів економічної діяльності, що базується на стандарті Європейського Союзу NACE Rev.2. КВЕД використовується для класифікації підприємств, статистичного аналізу та забезпечення порівняння даних між країнами. Він допомагає уряду та іншим організаціям стежити за економічними тенденціями, розвитком різних галузей економіки та формуванні економічної політики країни.

НПАОП - це документи, що встановлюють вимоги до безпеки праці, а також правила, норми та стандарти для забезпечення здоров'я та безпеки працівників. НПАОП регулюють різні аспекти охорони праці, включаючи безпечні умови праці, оснащення підприємств, навчання персоналу та медичне обслуговування.

Відношення між КВЕД та НПАОП полягає в тому, що підприємства, які здійснюють певні види економічної діяльності, повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Зокрема, різні галузі економіки можуть мати свої специфічні вимоги та регламенти, що стосуються безпеки праці. Отже, на підприємствах, які належать до певних КВЕД-кодів, будуть встановлені відповідні НПАОП, які регулюють безпеку праці для цієї конкретної галузі або виду діяльності.

Кожне підприємство має знати свій КВЕД-код, що дозволяє йому визначити свої обов'язки щодо охорони праці та забезпечити дотримання відповідних НПАОП. Керівники підприємств та спеціалісти з охорони праці повинні забезпечити, щоб їх організація дотримувалася цих вимог та правил, щоб забезпечити безпечне середовище для своїх працівників.

Відповідність НПАОП відіграє важливу роль у зменшенні ризиків професійних травм та захворювань серед працівників. У випадку порушень норм охорони праці, підприємства можуть стикнутися з адміністративними та навіть кримінальними відповідальностями, а також з фінансовими втратами пов'язаними зі здоров'ям і безпекою працівників.

Таким чином, КВЕД та НПАОП мають відношення один до одного через те, що підприємства з різних видів економічної діяльності повинні дотримуватися відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, що відображають специфіку та потреби конкретних галузей економіки. Це сприяє створенню безпечного робочого середовища та захисту працівників від професійних ризиків.

Охорона праці на виробництві відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я працівників, а також стабільності та продуктивності підприємства. Впровадження ефективних систем охорони праці на виробництві приносить багато користі для всіх зацікавлених сторін.

  • Зменшення ризиків професійних травм та захворювань: Впровадження правил безпеки та профілактичних заходів допомагає знизити ризик різних професійних травм та захворювань, забезпечуючи здорове робоче середовище для працівників.
  • Підвищення продуктивності: Коли працівники працюють у безпечному та комфортному середовищі, їхній рівень задоволення та мотивації зростає. Це, в свою чергу, підвищує продуктивність праці та забезпечує стабільність виробничого процесу.
  • Зменшення відповідальності та витрат: Впровадження ефективної системи охорони праці допомагає уникнути адміністративної, громадської та кримінальної відповідальності, пов'язаної з порушеннями норм безпеки. Крім того, це зменшує витрати на відшкодування та відновлення ресурсів, пов'язаних з професійними травмами або хворобами.
  • Покращення репутації підприємства: Створення безпечного робочого середовища підвищує репутацію підприємства серед співробітників, клієнтів, партнерів та громадськості. Це може поліпшити бізнес-відносини та довгострокову конкурентоспроможність компанії на ринку.
  • Забезпечення відповідності законодавству: Дотримання норм охорони праці допомагає компаніям уникати штрафів та санкцій, що можуть бути накладені державними органами у випадку порушень законодавства. Це також сприяє зміцненню довіри між підприємством та державними структурами.
  • Стимулювання інновацій: Вирішення питань охорони праці може вимагати застосування нових технологій та методів, що можуть сприяти розвитку інновацій у виробництві. Це може призвести до поліпшення ефективності виробничого процесу та забезпечити конкурентні переваги на ринку.
  • Забезпечення соціальної відповідальності компанії: Дотримання принципів охорони праці є важливим аспектом соціальної відповідальності бізнесу. Компанії, які відповідально ставляться до здоров'я та безпеки своїх працівників, забезпечують підтримку та захист своїх співробітників, а також створюють позитивний імідж компанії.

У підсумку, охорона праці на виробництві приносить численні переваги для підприємств, працівників та суспільства в цілому. Впровадження ефективних систем охорони праці допомагає забезпечити здорове та безпечне робоче середовище, підвищити продуктивність, зміцнити репутацію компанії та дотримуватися законодавчих норм. Це, в свою чергу, сприяє стабільності та розвитку підприємства та створює підґрунтя для довгострокового успіху на ринку.

НПАОП 1.8.10-5.22-83 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників, які здійснюють газонебезпечні роботи на цукрових заводах
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів i. загальні положення
НПАОП 1.9.40-2.08-84 (ОСТ 29.12.1.004-84) Виробництво поліграфічне. Допустимі рівні шуму
НПАОП 9.0.30-1.06-97 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАЧЕЧНЫХ И БАНЬ
НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техники безопаности при содержании и ремонте искусственных сооружений метрополитенов
НПАОП 5.1.30-2.19-84 (ОСТ 54 72002-84) Освітлення штучне на заводах цивільної авіації. Норми. Вимоги безпеки
НПАОП 63.21-1.02-00 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки
НПАОП 9.2.30-1.08-99 ПРАВИЛА безопасности во время проведения занятий из физической культуры и спорта в общеобразовательных учебных заведениях
НПАОП 1.8.10-5.03-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для машиніста буртоукладальних машин
НПАОП 7.1.20-1.14-98 Правила охраны труда для звероводческих хозяйств.
НПАОП 0.05-3.36-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям хімічних виробництв
НПАОП 0.00-4.06-93 Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення
НПАОП 10.0-1.01-09 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 0.00-7.09-07 Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах
НПАОП 8.1.00-1.04-90 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок
НПАОП 5.2.00-4.03-84 Положення про розробку інструкцій з охорони праці для робітників та службовців підприємств та організацій зв'язку
НПАОП 0 00-7 08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро- горілчаного виробництва
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів
НПАОП 0.00-4.24-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (2003)
НПАОП 3.0.00-5.03-87 Типова інструкція з охорони праці на лісосічних роботах при проведенні рубок догляду за лісом
НПАОП 2.2.00-2.09-85 (ОСТ 46.3.2.199-85) Експлуатація водогрійних і парових котлів з тиском до 0,07 МПа
НПАОП 5.1.21-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці для робітників бригад при перевантаженні небезпечних вантажів
НПАОП 2.1.20-1.06-67 Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей
НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
НПАОП 24.1-3.17-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа
НПАОП 0.00-1.37-04 Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
НПАОП 1.9.10-2.07-87 (ОСТ 64-028-87) Порядок забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту. Вибір, експлуатація та догляд за ними
НПАОП 63.21-1.14-87 Правила техники безопасности при експлуатации контактной сети электрифицированых железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки
НПАОП 63.21-5.03-88 Інструкція з експлуатації залізничних цист­ерн, які призначені для перевезення сірчаної кис­лоти та олсуму
НПАОП 27.35-1.01-09 Про затвердження правил охорони праці у феросплавному виробництві
НПАОП 28.5-7.18-82 Обработка металлов резанием. Требования безопасности
НПАОП 63.21-1.05-96 Правила охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту
НПАОП 31.1-7.12-83 ОСТ 11 091.430.14-83.Сборка и монтаж трансформаторов. Общие требования безопасности
НПАОП 1.7.00-4.05-84 Типовое положение о применении нарядов-допусков на выполне­ние работ повышенной опасности
НПАОП 28.4-7.17-86 Штамповка листовая горячая газокомпрес­сионная. Специальные требования безопасности.
НПАОП 1.8.10-3.08-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для інженерно-технічних працівників підприємств харчової промисловості
НПАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений
НПАОП 1.8.10-5.79-76 Класифікація токсичних речовин, що застосовуються в пивобезалкогольній промисловості. Типові інструкції щодо зберігання, транспортування і застосування
НПАОП 61.1-3.33-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту
НПАОП 63.12-1.05-79 Правила техники безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта
НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах
НПАОП 1.8.20-2.27-81 (ОСТ 49-174-81) Засоби індивідуального захисту працюючих у м'ясній промисловості. Загальні вимоги. Класифікація
НПАОП 0.00-1.60-66 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
НПАОП 14.4-7.27-84 Виробництво кам’яної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 5.1.21-6.06-88 (РД 31.87.42-88) Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Портові роботи
НПАОП 1.1.30-5.37-96 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів
НПАОП 92.0-1.01-06 Правила влаштування і безпечної експлуатації витягів буксирних канатних для гірськолижників
НПАОП 27.5-7.26-83 Литейное производство. Плавка металлов и сплавов. Требования безопасности
НПАОП 00.0-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
НПАОП 40.3-3.18-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям паросилового та енергетичного господарства (крім виробництва електричної енергії)
НПАОП 5.1.11-3.03-88 Норми обладнання об'єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607
НПАОП 1.8.10-3.07-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників наскрізних професій та молодшого обслуговуючого персоналу підприємств харчової промисловості
НПАОП 10.0-5.18-04 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт
НПАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 9.0.00-1.07-00 Правила охраны труда в городском зеленом хозяйстве
НПАОП 6.1.00-1. -96 Правила безопасного производства работ при возведении объектов из монолитного бетона и железобетона
НПАОП 63.23-1.02-08 Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації i. загальні положення
НПАОП 26.2-7.02-85 Процеси виробничі підприємств фарфоро-фаянсової промисловості. Вимоги безпеки
НПАОП 28.52-7.36-84 Пайка и лужение свинцово-оловянистыми припоями. Общие требования безопасности.
НПАОП 63.12-7.05-80 Стеллажи стоечные, елочные, консольные. Требования безопасности при эксплуатации
НПАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів
НПАОП 11.1-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, п
НПАОП 90.00-1.03-78 Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских територий
НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безопасности и производственной санитарии в производстве дистиллированных натуральных жирных кислот
НПАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
НПАОП 60.21-3.12-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитырабочим и служащим, занятым на эксплуатации метрополитена.
НПАОП 18.2-7.03-06 Правила охорони праці для швейного виробництва
НПАОП 0.00-3.12-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання
НПАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
НПАОП 40.1-5.04-80 Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды, для работы в электроустановках напряжением 400, 500 и 750 кВ частотой 50 Гц
НПАОП 0.05-8.04-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
НПАОП 8.5.10-4.02-79 Положення про службу радіаційної безпеки геологічної установи
НПАОП 1.8.10-5.74-82 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для клерувальника цукру
НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)
НПАОП 63.21-3.07-01 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства
НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями
НПАОП 1.3.10-5.01-86 Инструкция № 02-3-86 по перевозке синильной кислоты
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безопасности при производстве и потреблениипродуктов разделения воздуха
НПАОП 64.11-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об’єктах операторів поштового зв'язку
НПАОП 5.1.30-2.21-87 (ОСТ 54 30052-87) Повітря робочої зони повітряних суден. Загальні санітарнo-гігієнічні вимоги
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
НПАОП 00.0-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов
НПАОП 0.00-2.01-99 Перелік платних послуг, які можуть надаватися Комітетом по нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями
НПАОП 17.0-1.01-13 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва
НПАОП 35.3-1.36-91 Правила по безопасности труда при герметизации изделий
НПАОП 10.0-5.08-04 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтахта обліку пилових навантажень
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли
НПАОП 10.0-5.32-85 Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах
НПАОП 28.5-7.16-80 Контактная сварка. Требования безопасности.
НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР
НПАОП 10.0-5.05-04 Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок
НПАОП 5.1.11-4.03-86 Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392
НПАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ и эксплуатации средств навигационного оборудования морских путей
НПАОП 27.4-1.45-17 Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів
НПАОП 1.8.20-1.05-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості
НПАОП 63.21-1.18-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу
НПАОП 63.21-1.13-08 Про затвердження правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
НПАОП 24.4-7.09-89 Процессы переработки лекарственногорастительного сырья. Требования безопасности.
НПАОП 1.4.72-1.01-65 Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 0.00-3.02-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства
НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров’я СРСР
НПАОП 17.0-3.02-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів
НПАОП 10.0-7.06-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах
НПАОП 5.1.11-1.30-85 Правила виробничої санітарії на метрополітенах ЦМетро-4233
НПАОП 27.1-1.47-14 Правила охорони праці для воднихгосподарств у чорній металургії
НПАОП 00.0-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами
НПАОП 28.0-1.37-14 Правила охорони праці принанесенні металопокриттів
НПАОП 1.8.10-5.01-80 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для електромонтера цукрових заводів
НПАОП 36-100.3.06-85 Система стандартов безопасности труда специальные работы по возведению железобетонных сооружений требования безопасности
НПАОП 5.1.11-5.07-84 Інструкція щодо утримання земляного полотна та з техніки безпеки при проведенні робіт на скельнообвальних дільницях ЦП-4222
НПАОП 28.5-1.17-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве металлопокрытий
НПАОП 27.1-1.10-86 Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии
НПАОП 01.1-7.02-84 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве, эфиромасличные культуры. Требования безопасности
НПАОП 29.32-7.04-78 ССБП. Машини лісогосподарські. Загальні вимоги безпеки
НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд
НПАОП 27.4-1.02-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку
НПАОП 00.0-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
НПАОП 28.51-7.27-85 Производство металлических и неметаллических неорганических покрытий и травление металлов
НПАОП 26-11-11 Система стандартов безопасности труда электрошлаковая сварка неятехимической аппаратуры требования безопасности
НПАОП 3.0.00-5.05-88 Типова інструкція з охорони праці на роботах щодо заготівлі деревинної зелені та виробництва з неї вітамінного борошна
НПАОП 0.00-5.22-99 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням
НПАОП 1.8.20-2.14-83 (ОСТ 49-203-83) Виробництво сухих тваринних кормів, кормового та технічного жиру, альбуміну. Вимоги безпеки
НПАОП 63.12-1.05-86 Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта
НПАОП 0.00-3.03-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв
НПАОП 24.3-1.01-76 Правила безпеки при експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості
НПАОП 14.4-7.28-84 Виробництво осідної солі. Вимоги безпеки
НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке природного камня
НПАОП 0.00-4.22-98 Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України
НПАОП 1.8.10-5.06-81 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для вантажника (підсобника, транспортного робітника) при проведенні робіт на залізничних коліях підприємств цукрової промисловості
НПАОП 1.2.00-5.01-96 Инструкция по безопасному ведению взрывных работ на металлургических предприятиях министерства промышленности Украины
НПАОП 35.3-7.02-85 Работы на газоструйных машинах. Требования безопасности
НПАОП 28.4-1.18-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом производстве
НПАОП 10.0-5.04-04 Инструкция по применению холодильных установок
НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности
НПАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности
НПАОП 9.2.30-1.05-98 ДНАОП 9.2.30-1.05-98 ПРАВИЛА безопасности во время работы по биологии в общеобразовательных учебных заведениях
НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности стеновых и вяжущих материалов
НПАОП 24.66-7.09-84 Процессы производственные предприятий по производству растительных и синтетических дубителей. Требования безопасности
НПАОП 2.0.00-4.01-86 Положення про організацію роботи з охорони праці у системі Держагропрому СРСР
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
НПАОП 27.2-1.01-09 Правила охорони праці у трубному виробництві
НПАОП 63.21-1.04-78 Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств
НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна
НПАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
НПАОП 24.1-1.08-81 Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 5.1.11-5.06-75 Інструкція для персоналу котелень з водогрійними котлами з температурою води не більше 115°С та паровими котлами з тиском не більше 0,7 кгс/см2 ЦТ-3290
НПАОП 6.1.00-6.01-74 Рекомендації щодо забезпечення безпеки праці при навантажуванні і розвантажуванні залізобетонних виробів і дрібноштучних матеріалів у будівництві
НПАОП 45.11-7.15-80 Спорудження земляного полотна залізниць і автомобільних доріг. Вимоги безпеки
НПАОП 9.1.50-5.04-85 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала радиодиагностических подразделений лечебно-профилактических учреждений
НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
НПАОП 0.00-1-59 Устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
НПАОП 63.21-1.01-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства
НПАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт
НПАОП 0.00-6.11-97 (Попередня редакція) Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу
НПАОП 28.4-7.25-85 ОСТ 23.4.252-85 Кузнечно-штамповочное производство с нагревом заготовок. Требования безопасности
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР
НПАОП 28.5-7.23-82 ОСТ 22-1498-82 Плазменная резка металлов. Требования безопасности.
НПАОП 28.62-7.13-81 Прессы листогибочные кривошипные и гидравлические, прессы гибочно-штамповочные горизонтальные (бульдозеры)
НПАОП 24.1-1.01-10 Про затвердження правил охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту відповідно до закону україни «про охорону праці»
НПАОП 8.5.10-5.05-83 Система єдиних для галузі команд і сигналів безпеки, обов'язкових при проведенні геологорозвідувальних робіт
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 0.04-1.01-74 (ПБЯ 04-74) Правила ядерной безопасности атомных электростанций.
НПАОП 0.04-1.10-83 (ОПБЗ-83) Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов
НПАОП 4.0.00-2.07-86 (ОСТ 15-342-86) Судна промислового флоту. Роботи промислові. Вимоги безпеки
НПАОП 25.2-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
НПАОП 60.24-1.19-97 Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом
НПАОП 9.1.50-5.05-84 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала рентгенодиагностических кабинетов лечебнопрофилактических учреждений
НПАОП 00.0-5.23-01 Інструкція з охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт в електромонтажному виробництві
НПАОП 40.3-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использования мазута и природного газа в котельных установках.
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
НПАОП 63.12-7.06-80 ОСТ 22-1407-80 Тележки рельсовые тросовые. Требования безопасности при эксплуатации.
НПАОП 1.7.00-5.01-85 Отраслевые методические указания по внедрению стандартов ССБТ в системе Минлегпрома СССР
НПАОП 5.1.11-2.11-83 (ОСТ 32.34-83) Ремонт рухомого складу та виробництво запасних частин на заводах. Вимоги безпеки
НПАОП 1.8.10-3.06-73 Норми санітарного одягу та санітарного ззуття для робітників олійно-жирової промисловості
НПАОП 63.21-1.12-07 Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів
НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безопасности для производств медицинскойпромышленности
НПАОП 28.4-1.13-74 Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов
НПАОП 5.1.30-4.08-87 Типове положення про оцінку стану охорони праці на підприємствах цивільної авіації
НПАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені
НПАОП 0.00-7.06-07 Про затвердження Порядку маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах
НПАОП 2.1.10-2.09-81 Бработка почвы и зерновых культур. требования безопасности.
НПАОП 8.5.10-5.04-83 Типова інструкція з техніки безпеки при монтажі та експлуатації двигунів внутрішнього згорання
НПАОП 15.62-1.04-97 Правила безпеки при виробництві крахмалепатокової продукції
НПАОП 5.1.30-2.18-82 (ОСТ 54 72003-82) Освітлення штучне на експлуатаційних підприємствах цивільної авіації. Норми та вимоги безпеки
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальнихпристроїв і відповідного обладнання
НПАОП 32.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості
НПАОП 0.00-1.02-13 Правила організації безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 28.51-1.21-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при окраске изделий в машиностроении
НПАОП 1.6.10-1.01-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов
НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 27.5-7.18-83 Литейное производство. Залива метала в формы. Требования безопасности
НПАОП 27.4-1.08-78 Правила безпеки при виробництві губчастого титану і титанових порошків